آقا اجازه! این دو سه خط را خودت بخوان!
قبل از هجوم سرزنش و حرف دیگران

آقا اجازه! پشت به من کرده قلبتان
دیگر نمی دهد به دلم روی خوش نشان!

قصدم گلایه نیست، اجازه! نه به خدا!
اصلا به این نوشته بگویید «داستان»

من خسته ام فقط از «خاک»، از زمین
از طعنه های «آتش» و از آخرالزمان!

آقا اجازه! سیر شد از ما خدای عشق
از بس به جای داغ تو خوردیم حرص نان!

آقا اجازه! سنگ شدم، مانده در کویر
باران بگو که باز ببارد از آسمان

-
اهل بهشت یا که جهنم؟ خودت بگو؟
-
آقا اجازه هست؟! نه در این و نه در آن!

«
یک پای در جهنم و یک پای در بهشت»
در زیر دستهای نجیبت بده امان!

آقا اجازه............................!
.......................................!

باشد! صبور می شوم اما تو لا اقل
دستی برای من بده از دورها تکان...
بای بای

شعر از:(خانم دکتر عباسلو)

 

                                                                 مریم...از انتهای ...

/ 0 نظر / 5 بازدید