یا لیتنا کنا معا    روحی فداه یابن الحسین....

***

 به فارسی می شه:_ای کاش ما هم همراه تو بودیم         ای روحم به فدایت پسر حسین   مداح می گوید و من برای اولین بار به خودم شک می کنم...و نا خودآگاه یاد چیزهاایی می افتم که بابتش تابحال گریه کردم. خوب بیا ببینیم تا بحال واسه  چیا گریه کردی؟

_نمره ی  ریاضی .....تا دلت بخواد

_نامردی ...............خب بستگی داره،در حق کی باشه

_کتاب آفتاب در حجاب ............به ازای هر سال محرم دوبار.می کنه به عبارتی...چی کار دارم می کنم مگه این جا بقالیه؟

_موج مرده.........به ازای هر باری که دیدی

_برای گریه کردن افراد دیگه......به ازای اونقدری که دوستشون داشتی

برای غزه......دوازده _سیزده بار

_برای خودت....... اصلا تا حالا گریه کردی؟نه بیا این یه بار رو با هم روراست باشیم تابحال واسه خودت گریه کردی؟تو رو خدا نگو که اون بالایی ها رو برای خودت کردی ....می خوای خدا توی همین دنیا پته مون رو بریزی رو آب؟بیا و جوانمردی کن و بگو...می دونی چرا عاشورا رو دودست داریم؟ برای اینکه ما رو نزدیک می کنه به خودمون به اصالتمون به فطرتمون.حسین ارواحنا فداه.خود منه خود توئه ....حسین(ع) مظهر و نماد انسانییته...واسه همینه تنها تو مراسم مولاست که ما یادمون می افته به بهونه ی آقاا برای خودمون گریه کنیم...

***

مداح می خونه و من برای اولین بار یه خودم شک می کنم .اهسته لای کتاب حافظم رو باز می کنم مطمئنم کجا می یاد...ما که عهدمون رو فراموش نکردیم؟

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش                    زده ام فالی و فریاد رسی می آید

***

ته دفتر خاطراتم توی پاورقی اضافه می کنم."انشا الله  سال بعد این موقع داریم جشن می گیریم اومدن حضرت صاحب ارواحنا لمقدمهی فداه.و باز دوباره این شک مثل خوره به وجودم می افتد ما داریم چه کار می کنیم؟......

 

/ 0 نظر / 10 بازدید