سکانس یک:

خانم قوامی داره شیمی درس می ده و می رسه به یه بیشتر بدانید. مضمون بیشتر بدانید اینه: لیتیم پایین سبب بیماریهای روانی می شود. ما هم مثل همیشه این رو بهونه ی خندیدن قرار می دیم و ده دقیقه از وقت کلاس رو با چرت و پرت گفتن می گذرونیم...

سکانس دوم:

زنگ می خوره و خانم قوامی می ره بیرو ن و ما هم مثل قوم مغول از کلاس می ریزیم بیرون داریم با صدای بلند می خندیم  و از لیتیم خون هامون صحبت می کنیم.

سکانس سوم:

خانم قوامی آروم و شمره از کنار ما داره رد می شه رد صداش رو می گیریم: لیتیم خون همشون کمه!!!

سکانس آخر:

ملت از خنده منفجر می شن...................................!!!!

 

پایان لوس و بی مزه برای یک خاطره ی دانش آموزی!

/ 0 نظر / 8 بازدید