غم های بیهوده

چی میشه آدم از همه غمهای مسخره نجات پیدا کنه و به اصیل ترین شادی برسه!

یه وقت  به انواع مختلف غمهایی که آدمها دارند فکرکردم، یه نوع مبهم غیر قابل بررسی

 در نظر گرفتم، چه میدونم لابد غم فراق و هجرت و هبوط ه!!!

ولی در بقیه موارد ما داریم غم دنیا رو میخوریم ،غم از دست دادن ها ،غم نرسیدن ها و نگرانی و اظطراب در همه این موارد.....

بر حسب مدل هامون غم های متفاوت داریم

یعنی واقعا چی میخواست بگه حافظ

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور

                                               حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

/ 0 نظر / 12 بازدید